Spennende nyheter fra en god Tada-kunde! AOF Haugaland, en av Norges største aktører innen fagskoleutdanning, og store også hva gjelder videregående utdanning, satser nå friskt på nettundervisning. Dette gjør bedriften ved å kjøpe seg inn i Nordic Open Online Academy (NooA). Ambisjonen er å benytte fagmiljøet på Haugalandet, og gjennom NooA tilby undervisning nasjonalt. 

Les mer i Haugesunds Avis (abo.)

Se våre tidligere arbeider for AOF Haugaland