Tilgjengelighetserklæring – et must for virksomheter i offentlig sektor

Tilhører din virksomhet offentlig sektor? Da må dere ta en rekke grep og få på plass en tilgjengelighetserklæring for deres nettsider innen og fra 1. februar 2023! 

Alle skal inkluderes i samfunnet, også digitalt. Derfor har UU-tilsynet utformet retningslinjer som gjelder for alle nettsider som tilhører offentlige virksomheter. Dette er retningslinjer som trer i kraft allerede 1. februar 2023. 

Iht. UU-tilsynets retningslinjer skal nettsidene til alle offentlige virksomheter være universelt utformet. I fremtiden blir det viktigste for din bedrift å ha kontroll på kravene og ha en plan for hvordan dere skal jobbe med å få på plass universell utforming for alle deres nettløsninger. 

For å kunne bevise at virksomheten arbeider aktivt med å etterleve UU-tilsynets retningslinjer, må dere fylle ut og lage en tilgjengelighetserklæring

De nye retningslinjene innebærer blant annet at: 

  • Kontrastene på nettsiden skal være sterke nok til at personer med nedsatt synsevne, som fargeblindhet, skal kunne skille mellom tekst og bakgrunn. 
  • Personer med nedsatte koordineringsevner, som f.eks Parkinsons sykdom, skal kunne treffe og trykke på knapper o.l. 
  • Brukere med nedsatt syn skal kunne få innholdet på nettsidene opplest av skjermleser.
  • Personer med nedsatt hørsel skal kunne forvente at filmer er tekstet, at nettsidene innehar gode metabeskrivelser av bilder m.m. 

Se video om tilgjengelighetserklæringen:

For å få på plass en tilgjengelighetserklæring vil virksomheter i offentlig sektor møte på en rekke utfordringer hva gjelder nettsidedesign og tiltak som må gjøres i back- og front-end. 

Er du usikker på om deres nettsider scorer bra nok på de nye kravene, er vår rådgiver Daniel klar for å guide dere med gode svar. Han har nylig fullført kurs i hvordan man utformer en tilgjengelighetserklæring, og har full innsikt i de nye kravene.

Tilgjengelighetserklæring – Daniel har bestått kurs

Digital markedsfører-Daniel kontakter du på 46636463 eller daniel.karlsen@tada.no