Rederiarkivene, et samarbeidsprosjekt mellom Haugesund folkebibliotek og byarkivet i Haugesund kommune, åpnet lørdag 16. november i det nyrenoverte biblioteket. Arkivene har stor historisk verdi for byen og regionen. De gir et levende bilde på hvordan livet på sjøen var. Vi i Tada takker og er veldig stolte over at vi fikk tildelt oppgaven med å lage visuell profil og andre profilbærere. 

Se flere arbeider fra Tada