En årsrapport skal blant annet inneholde regnskap og styrets beretning. Dette kan i utgangs­punktet være et tørt og teknisk dokument – men det trenger det ikke å være. Ved å bruke virke­midler som grafisk design, foto og tekst­uttrykk vil én øke interessen for års­rapporten og det én ønsker å formidle. I tillegg til at den blir mer lettleselig og én kan bruke den på flere måter enn om det er et enkelt word­dokument.   

Typografi, bilder, fargevalg og design­elementer skal gjenspeile temaene som omtales. Samtidig skal de inspirere til nysgjerrighet og lese­lyst. 

Årsrapport for Gassco 2020
Årsrapport for Gassco 2020

Bryter opp stramme rammer

Gassco er et selskap som bevisst bruker grafisk design, bilder og tekst for å gjøre års­rapporten mer leservennlig. Stabil energi­forsyning er viktig for millioner av mennesker i Europa. Dette er mennesker som er avhengig av norsk gass for å varme sine hjem og sin mat. Gasscos viktigste oppgave i pandemi­året 2020 var derfor å opprettholde sikker, pålitelig og effektiv drift.  

Årsrapport 2020 for Gassco fremhever konsernets satsnings­­områder – bl.a. klima, miljø og bærekraft – temaer det var naturlig å pakke inn med grønne nyanser. Som følge av konsernets miljø­­hensyn, kombinert med folks lesevaner, produseres års­rapporten kun digitalt, både i en norsk- og en engelsk­­språklig versjon, og publiseres i digitale kanaler  

I prosessen med Gassco har vi hatt fokus på å bruke virkemidler. Som relevante bilder fra forskjellige land, aktiviteter og kjønn – dekor­­elementer som har til hensikt å bryte opp de stramme rammene som en års­­rapport gjerne har. Hvilke dekor­­element eller virkemidler varierer etter informasjons­mengde og hva som formidles på hver enkelt side. Samtidig er det en «rød tråd» i hele designet. I års­regnskapet er det f.eks. et renere designuttrykk for å fremheve tallene enn på sider med mindre tekst. 

Det er ofte tidkrevende for bedrifter å lage en års­rapport. La det bli et dokument som er interessant og lett å lese, og som gjerne har en større funksjon enn bare å dokumentere.

Se og les Årsrapport for Gassco 2020

Ønsker din bedrift en lignende løsning fra Tada, kontakter du Andreas 👇🏼