Med grafisk design, engasjerende historiefortelling og en bevisst holdning til format og flater som effekter, bruker flere av våre kunder sine årsrapporter til å promotere virksomheten sin. 

Årsmelding, resultat, kontantstrømoppstilling, balanse og noter samt årsberetningen kan høres ut som et tørt, teknisk og formelt dokument, men det trenger ikke være det.

Årsrapporten er en ypperlig mulighet til å eksponere bedriften. For investorer, kunder, kreditorer, samarbeidspartnere, potensielle arbeidssøkere og andre interessenter. 

I 10 år har vi i Tada produsert årsrapportene til Coop Sørvest

Ja, det er tallene som er de harde og konkrete fakta, men det er dere som virksomhet som bestemmer hvilke historier som skal underbygge tallene og hvordan disse formidles og pakkes inn. 

Årsrapporter som promoterer

Fortellingene bak resultatene

De dedikerte ansatte. Nylanserte produkter eller tjenester. Grepene som ble gjort for å utnytte lokalene bedre eller fremtidige driftsmål. 

De unike historiene fremhever, eksponerer og forteller mer om den økonomiske situasjonen og det helhetlige bildet enn kun tallenes tale. Vis bedriftens ansikter, løft frem de ansattes suksesshistorier – fortell omverdenen hvem og hva som gjorde at tallene ble som de ble. Dette er med på å gi virksomhetens tall mer liv, bokstavlig talt.

Årsrapporter som promoterer

Design som øker leselysten

Design, foto og tekstuttrykk i en årsrapport kan være avgjørende for å gjøre en ofte faglig tung rapport mer lettleselig. Fargevalg og designelementer kan gjenspeile temaene som omtales, samtidig som de inspirerer til nysgjerrighet og videre leselyst.

Sett farge på tilværelsen i bedriften. Gode bilder fortelle mer enn tusen ord – om det er av arbeidssituasjoner, produkter, nærmiljø eller bærekraftige løsninger. Bildenes profesjonelle uttrykk sier også noe om bedriftens profesjonalitet.

Se årsrapporten vi laget for Gassco i 2020 og les om hvordan vi laget den.

Formatet og flater

Mange forbinder nok ordet årsrapporter med ei bra tykk papirblekke, med innhold som tabeller, tall, diagrammer og noter. Dette er innhold som selvsagt er viktig å kommuniserer også i 2023. Mange virksomheter har i dag imidlertid gått over til å kun publisere sin årsrapport digitalt. 

Digital årsrapport for Gassco
Digital årsrapport for Gassco
Digital årsrapport for Gassco

Fordeler ved å velge en digital årsrapport:

  • lett å publisere og distribuere
  • legges enkelt inn på virksomhetens nettsider 
  • kan videresendes og deles kun med en link 
  • setter betraktelig mindre miljøavtrykk enn en årsrapport av papir
  • kan inneholde video og andre bevegelige elementer

Fordeler ved å velge en trykket årsrapport:

  • Dersom man legger ekstra vekt på papapirvalg, trykkeffekter og lignende, vil det bidra til å heve helhetsinntrykket av både trykksaken og bedriften. 
  • Tar én de rette valgene er dette elementer som også kan være med å øke leservennligheten og lysten til å lese rapporten.
  • Skal én først trykke en årsrapport er det flere grep som kan gjøres for å minske miljøfotavtrykket: Tenk på opplag, trykkeriets miljøfokus og beliggenhet i forhold til distribusjon.
  • Velg miljøvennlig papir – for eksempel det bærekraftige papiret PaperWise som er laget av jordbruksavfall.
Årsrapport
Årsrapport

Sjekkliste for deres årsrapport: 

✅ En årsrapport er en ypperlig mulighet å eksponere bedriften på

✅ Vær grundig og tidlig ute med å planlegge produksjonen av årsrapporten

✅ La historier støtte opp under og fortelle mer om tallene

✅ Bruk foto, som sier mer enn 1000 ord

✅ Vis bedriftens ansikter, løft frem deres ansatte

✅ Design, foto og tekstuttrykk gjør årsrapporten mer lettleselig 

✅ Vurder om årsrapporten skal produseres heldigitalt eller både digitalt og i papirform 

Vi i Tada har produsert årsrapporter, både digitalt og i fysisk format, for mange lokale og nasjonale bedrifter. Ønsker du en uformell prat med oss for å se om vi kan bidra til at også deres virksomhet utnytter årsrapportens maksimale potensiale? 

Ta kontakt med Andreas, leder kundeopplevelser og AD i Tada, på 901 85 302 eller andreas@tada.no.

Andre prosjekter