De Bergenske

Oppgaven

Hotellkjeden De Bergenske består av fem flotte hoteller midt i Bergen sentrum. Designet på kjedens nettsider trengte å spisses og moderniseres, samtidig som de redaksjonelt skulle bli mer brukervennlige. Nettsidene til de fem ulike hotellene, samt siden til hotellkjedens festlokale, skulle også samles på ett hovednettsted. 

Løsningen

Løsningen ble én Multi-site for 7 forskjellige nettsteder, med Debergenske.no som hovednettsted og multi language-funksjon. Noen løsninger var eksterne mens andre bygget vi fra bunn. Som designprinsipp for hotellfamilien, ble nettstedsdesignet først spikret overordnet for nettsidene, for så å tilpasses de fem forskjellige hotellene.

Ekte bergensfamilie

De Bergenske er en familie av hoteller og festlokaler i Bergen sentrum som er drevet av en ekte bergensfamilie i 4 generasjoner. I 2019 var det 100 år siden de åpnet dørene til sitt aller første hotell, Augustin. Siden den gang har familien kjøpt opp ærverdige, historiske bygg i Bergen og restaurert dem til praktfulle hoteller og festlokaler, hvor design og kvalitet er blitt satt i høysetet.

De Bergenske

Fem stjernehoteller i hjertet av Bergen

Grand Hotel Terminus
Hotel Zander K
Bergen Børs Hotel
Villa Terminus
Augustin

I tillegg eier familien to av Bergens mest ikoniske festlokaler, Grand Konferanse- og festlokaler og Kalfaret Brygghus.

Unike hotellprofiler med en rød tråd

De siste årene har De Bergenske gjennomgått massive restaureringsprosjekter av sine hoteller. Og med en hotelldirektør med et unikt øye og sterke følelser for design, er det ikke spart på noe hverken hva gjelder eksteriør, interiør eller designprofilering.

Med fremveksten av nye hoteller inn i hotellfamilien, har de også begynt å profilere De Bergenske som den overordnede kjeden, noe som blir tydelig når man sammenligner designprofilene til de forskjellige hotellene. Hvert hotell har sin egen unike profil, men med en klar, rød tråd til den overordnede De Bergenske-profilen.

De Bergenske sine nettsider var bare et par år, men likevel sto ikke nettsidedesignet helt i stil til den kvaliteten som nå representerte familiebedriften. Den måtte spisses og moderniseres. 

I tillegg var den bygget opp med en komplisert logikk hva gjaldt krysspublisering og søkemotoroptimalisering på tvers av de fem hotell-sidene og de to lokal-sidene. Vi ønsket å gjøre sidene mer redaksjonell brukervennlige og rydde opp i koden. 

De Bergenske kokk

Tekniske løsninger bygget fra bunn

Løsningen ble én Multi-site for 7 forskjellige nettsteder med Debergenske.no som hovednettsted, ett nettsted pr. hotell og ett nettsted for Grand Konferanse- og Festlokaler. Det ble også lagt opp til en multi-language funksjon ettersom sidene etterhvert skulle utvides til flere språk.

Det var en del tekniske løsninger som skulle implementeres og virke på tvers av de forskjellige multi-sitene. Noen løsninger var eksterne og noen måtte bygges fra bunn:

  • E-commerce-løsning for salg av hotellpakker, showpakker og diverse arrangementer som arrangeres av De Bergenske. Her hadde hvert hotell + De bergenske overordnet hver sin betalingsløsning og regnskap, men billettene skulle likevel kunne krysspubliseres på de sider man måtte ønske. Løsningen ble bygget fra bunn med base i Woo-commerce.
  • Bookingløsning av hotellopphold. Her har De Bergenske en ekstern bookingløsning spesialisert for hotellbookingen. Denne måtte implementers på hver multisite.
  • Booking av lokaler. Her brukte vi en skjemaløsning med innsendelse til salgs- og bookingavdelingen.
  • Booking av bord på de forskjellige resturantene. En ekstern løsning som måtte implementeres på hver side. 

Viktigheten av strategisk arbeid

Etter å ha kartlagt alt som måtte til av løsninger, sider og innhold, så vi at logikken i oppbygningen av koden hadde alt å si for at dette ikke skulle bli nok et «korthus» av et nettsted. Vi valgte derfor å bygge plattformen med en mappestruktur for det forskjellige innholdet, slik at innhold kun ble laget én plass, med rett mal og design, for så å publiseres ut til de ønskede URL’ene. 

I et slikt komplisert prosjekt ble det virkelig klart hvor viktig det er å ha en klar strategi på hva som er viktig av innhold, hvordan det skal prioriteres, og i dette tilfellet hvordan det skal fungere på tvers av de forskjellige nettstedene.

Som designprinsipp for hotellfamilien forøvrig, ble også nettstedsdesignet først spikret overordnet for Debergenske.no, for så å tilpasses de forskjellige hotellene. Oppbygningen og layout er derfor likt for hvert hotell, men med hotellets egne farger og designelementer. 

De Bergenske ligger midt i Bergen

For å holde oss innenfor De Bergenske sin profil brukte vi mye luft (white space), kvalitetsbilder som dekorelementer og asymmetrisk oppbygning som noen av virkemidlene.

Ønsker din bedrift lignende løsning fra Tada, kontakter du Kjetil 🎉