De Bergenske

Oppgaven

Hotellkjeden De Bergenske består av fem flotte hoteller midt i Bergen sentrum. Designet på kjedens nettsider trengte å spisses og moderniseres, samtidig som de redaksjonelt skulle bli mer brukervennlige. Nettsidene til de fem ulike hotellene, samt siden til hotellkjedens festlokale, skulle også samles på ett hovednettsted. 

Løsningen

Løsningen ble én Multi-site for 7 forskjellige nettsteder, med Debergenske.no som hovednettsted. Som designprinsipp for hotellfamilien, ble nettstedsdesignet først spikret overordnet for nettsidene, for så å tilpasses de fem forskjellige hotellene i farge og grafiske elementer.

De Bergenske
De Bergenske kokk

Grand Hotel Terminus
Hotel Zander K
Bergen Børs Hotel
Villa Terminus
Augustin

Tekniske løsninger bygget fra bunn

Det var en del tekniske løsninger som skulle implementeres og virke på tvers av de forskjellige multi-sitene. Noen løsninger var eksterne og noen måtte bygges fra bunn:

  • E-commerce-løsning for salg av hotellpakker, showpakker og diverse arrangementer som arrangeres av De Bergenske. Her hadde hvert hotell + De bergenske overordnet hver sin betalingsløsning og regnskap, men billettene skulle likevel kunne krysspubliseres på de sider man måtte ønske. Løsningen ble bygget fra bunn med base i Woo-commerce.
  • Bookingløsning av hotellopphold. Her har De Bergenske en ekstern bookingløsning spesialisert for hotellbookingen. Denne måtte implementers på hver multisite.
  • Booking av lokaler. Her brukte vi en skjemaløsning med innsendelse til salgs- og bookingavdelingen.
  • Booking av bord på de forskjellige resturantene. En ekstern løsning som måtte implementeres på hver side. 
De Bergenske ligger midt i Bergen

Viktigheten av strategisk arbeid

Etter å ha kartlagt alt som måtte til av løsninger, sider og innhold, så vi at logikken i oppbygningen av koden hadde alt å si for at dette ikke skulle bli nok et «korthus» av et nettsted. Vi valgte derfor å bygge plattformen med en mappestruktur for det forskjellige innholdet, slik at innhold kun ble laget én plass, med rett mal og design, for så å publiseres ut til de ønskede URL’ene. 

I et slikt komplisert prosjekt ble det virkelig klart hvor viktig det er å ha en klar strategi på hva som er viktig av innhold, hvordan det skal prioriteres, og i dette tilfellet hvordan det skal fungere på tvers av de forskjellige nettstedene.

For å holde oss innenfor De Bergenske sin profil brukte vi mye luft (white space), kvalitetsbilder som dekorelementer og asymmetrisk oppbygning som noen av virkemidlene.

Ønsker din bedrift lignende løsning fra Tada, kontakter du Maria🎉