Edda Wind

Edda Wind tilbyr SOV’s (Service Operation Vessel) og CSOV’s (Commisioning Service Operation Vessel) til den globale offshore vindindustrien. Slik bidrar Edda Wind til at deres kunder får tilgang til vindmøllene ute i havet og kan generere fornybar energi i møtet med verdens økende energibehov.

Edda Wind leverer alle aspekter til drift og mannskap på fartøyet på en trygg, forutsigbar og bærekraftig måte. Ved å jobbe aktivt med sine kunder og verft, arbeider selskapet kontinuerlig for å kunne levere morgendagens funksjoner – i dag.

Ved å kombinere innovative tekniske løsninger og mange års maritim erfaring, gjør Edda Wind det mulig for kundene å akselerere overgangen til bærekraftig energiproduksjon. Når selskapet designer sine fartøyer, fokuseres det på å minimere karbonavtrykket. Alle nybygg er forberedt og utformet for å benytte nullutslippsteknologi. 

Edda Wind - paraply
Edda Wind - slips

Edda Wind – utfordreren i en konservativ bransje

Konseptet Edda Wind ble først realisert av Østensjøgruppen i 2015. I 2020 ble Wilhelmsen partner i selskapet. I 2021 ble Edda Wind skilt ut som et helt eget selskap og gikk på børs i november samme år.

Ved etableringen av Edda Wind var det viktig at selskapet fikk sin helt egen identitet. Identiteten skulle skille dem fra sine tidligere eiere og reflektere den fremtidsrettete og innovative industrien som Edda Wind er bygget for; Fornybar energi ved hjelp av havvind / Offshore wind.

Edda Wind er bygget for fremtiden og det grønne skiftet. Selv om de er et nytt selskap har de allerede lang erfaring fra sin tid i Østensjø, og de er pdd. de eneste pure-play operatørene innen sin bransje. De tør å satse og skille seg ut fra den tradisjonelle maritime bransjen. Profilen og identiteten skulle derfor være moderne, nytenkende og skille seg kraftig ut fra de tradisjoner som finnes innenfor den maritime bransjen.

Edda Wind - recharge
Edda Wind - magasin

Profil og identitet

Både Østensjø og Wilhelmsen har lang erfaring og tradisjoner innenfor den maritime bransjen og har til sammen mer enn 200 års erfaring fra arbeid innen offshore og det maritime miljø. Selv om Edda Wind er et ungt selskap, kan de likevel skilte med lang erfaring, trygg kunnskap og en stødig soliditet, samtidig som de fronter seg som et friskt og dynamisk selskap som har fokus på fremtiden.

Dette gjenspeiles og kommuniseres med deres nye identitetsprofil. Med moderne typografi, solide grafiske former samt sterke og klare farger vil merkevaren skille seg ut fra en ellers tradisjonell og konservativ bransje. Samtidig har vi beholdt en litt mer konservativ og tradisjonell grunnfarge med den mørkeblå fargen for å vise til soliditeten og tradisjonen som ligger til grunn i selskapet.

Edda Wind
Edda Wind - visittkort

Design

Logoikonet består av to elementer som representerer vind og vann. Vinden integrerer med bokstavene ved å blåse deres øverste bestanddeler over mot venstre. Fargene som er valgt er dyp blå (vann), klar blå (vind) og klar grønn (ren energi).

Nettsider

Nettsidene skulle kommunisere med flere differensierte brukergrupper, bl.a. investorer, medier, kunder, leverandører, ansatte etc. Det var viktig at denne var clean og nøktern, samtidig som vi også leverte på det innovative.

Nettsiden ble designet med mye luft og begrenset fargevalg for å holde den ryddig, samtidig som offset marger og små hover- og scrollanimasjoner bringer frem det moderne og innovative.

Ved lansering skulle nettsidene først og fremst være informative og presentere selskapet, dets eiere og satsingsområder inn mot investorer ettersom selskapet skulle på børs innen 6 md.

Det finnes også strenge krav til hva en nettside for et børsnotert selskap skal inneholde av data og informasjon. For Edda Wind har vi derfor integrert en manamind-løsning fra OMS som speiler ut real-time-data fra børsen, bl.a. for Financial Calendar, latest Stock Exchange Announcement og Largest shareholders.