Oppgaven

Fra og med 1. januar 2022 tredde nye nasjonale regler i kraft. Reglene krevde at nettselskap, som vanligvis har monopol i sine geografiske områder, ikke lenger kunne være knyttet opp mot energiselskap, som regnes som kommersielle aktører hvor kundene har fritt valg av leverandør. I vår region måtte det som tidligere var kjent som Haugaland Kraft Nett, skifte navn og omprofileres. Dette for å skille seg tydelig fra Haugaland Kraft Energi i sin kommunikasjon og identitet. Det nye navnet ble Fagne AS, hvor dets profil og visuelle identitet ble utformet av Anti Bergen, mens vi i Tada fikk oppdraget med å designe og utvikle Fagnes nye nettsted.

Løsning

Nye Fagne.no skulle inneholde svært mye innhold og informasjon. Dette krevde en innholdsstruktur hvor brukeropplevelse og -forståelse var hovedfokus. Brukergruppen var svært bred og differensiert, fra 18 til 100 år, og fra kunde til entreprenører og installatører. I dette prosjektet var det derfor forprosjektet og planleggingen av innholdsstrukturen og brukerflyten som utgjorde den største delen av vårt arbeid.

Designet skulle holdes helt enkelt og rent. Innholdet skulle få hovedfokus. Vi holdt oss derfor til et begrenset antall layouter basert på hvilket nivå brukeren var på i innholdsstrukturen, og bygget hele designet rundt disse nivåene.