Grafisk profil for Gassco

Oppgaven

Gassco ønsket å oppdatere og modernisere sin grafiske profil for å ivareta og styrke sin merkevare og sitt omdømme. Et viktig element vi har måttet ta hensyn til er at måten man kommuniserer på har endret seg betydelig de siste årene. Blant annet ved at man har gått fra å kommunisere hovedsaklig på analoge flater til digitale flater. Vi har derfor bl.a. måtte ta hensyn til farger, hvordan designelementer vises på små flater og at Gasscos profil fungerer godt både på nettside, maler og sosiale medier – i tillegg til store og små fysiske flater.

Løsningen

Den grafiske profilen er laget med fokus på Gasscos verdier og kjernevirksomhet. Det nye designet er også basert på og skal kommunisere at Gassco følger med i tiden, har en moderne tankegang og er et moderne konsern. Samtidig har vi vektlagt å balansere det moderne med et formelt og troverdig grafisk uttrykk – et uttrykk som bygger stolthet internt og hvor de ansatte føler at «dette er oss», dette er Gassco.

Gassco grafisk profil kårstø

Dette har vi løst med de grafiske støtteelementene som er en abstrakt fremstilling av Gasscos rolle som samordnet bindeledd mellom olje- og gassprodusenter og mottakere. I tillegg illustrerer elementene gassrørledningsnettet og gassens dynamiske form og reise i rørledningsnettet fra opprinnelse til mottaker. Elementene er fleksible og tilpasses lett de kanalene de skal brukes i, enten det er grafikere eller ansatte i Gassco som skal ta dem i bruk.

Gasscos kjernevirksomhet er å være operatør av det norske transportsystemet for gass. De forholder seg til flere terminaler i forskjellige land, så her var det også viktig å ta hensyn til de forskjellige landenes preferanser. 

Olje- og gassbransjen er svært preget av fargekoder, noe som naturligvis også påvirket våre fargevalg. Fargepaletten består bl.a. av farger som vanligvis ikke brukes i denne maskuline og grå/blå bransjen. Fargene er et viktig element for å fremstå tydelig og annerledes ovenfor sin målgruppe og sammenlignet med sin tidligere grafiske profil. 

Gassco Blob-Pink

De nye fargene har skapt glede og begeistring blant mange av Gasscos ansatte. Vi har ikke frigjort oss helt fra å bruke grå og blå da dette er farger som har rot i tidligere grafisk profil og har sine funksjoner i ulike sammenhenger og bruksområder.

Gassco Blob-Green
Gassco Blob-Blue

Typografi, bilder, fargevalg og designelementer skal gjenspeile temaene som omtales, samtidig som de inspirerer til nysgjerrighet og leselyst. Hvilke dekorelementer eller virkemidler som benyttes varierer etter informasjonsmengde og hva som formidles.

Gassco grafisk profil visittkort
gassco grafisk profil pappkurs
gasssco grafisk profil trykksaker-03-pinkwhite 1
Gassco grafisk profil menneskene
Gassco grafisk profil tanker rør og eng
Gassco grafisk profil skjerm vegg
Gassco grafisk profil dekor-4 1
Gassco grafisk profil dekor-6 1
Gassco grafisk profil flagg-detajler-farge-1 1
Se og les Årsrapporten vi laget for Gassco 2020

Team

Andreas Mokleiv

Leder kundeopplevelser

+47 901 85 302

Kjetil Sande

Designer / Partner

+47 908 48 599

Andre prosjekter