logo

er nå

Knut’n

Oppgaven

Rederiet Knutsen OAS Shipping har publisert internmagasinet Knut’n både på norsk og engelsk i over 20 år. Etter to tiår med få endringer skulle publikasjonen i 2018 få en større ansiktsløftning. 

Løsningen

Vi fikk i oppgave å modernisere magasinet hva gjaldt format, papirkvalitet, typografi, layout og innhold. Vi designet også en egen Knut’n-logo. Denne skiller seg fra logoen til Knutsen OAS og gir magasinet en egen identitet samtidig som den knyttes til rederiets egen identitet.

Mindre tettpakket

Formatet ble endret fra A4 til et bredere og høyere format. I tillegg til å gi mer plass, hevet dette også kvaliteten på produktet. Det var dessuten viktig at omslagets layout ga rom for enkel utskiftning av bilde fra gang til gang.

Knut'n med kreativt handlingsrom

All innmaten følger en nøye utarbeidet grid. Dette grepet gir mye kreativt handlingsrom for hvert oppslag, som også gjør at oppslagene blir enklere å sette opp i fremtidige utgaver, med et konsekvent, gjenkjennelig uttrykk.

Knut'n ble i 2019 tildelt gull under Gullsild i kategorien Redaksjonell design

Internasjonalt

Fra å ha alle artiklene både på norsk og engelsk skulle magasinet i 2018 distribueres kun med engelskspråklig innhold. Dette skulle skje uten at magasinet nødvendigvis gikk ned i antall sider. Vi fikk dermed spillerom til å lage et visuelt attraktivt magasin med mer luft for å gi hver artikkel mer fokus.

Knut’n-logoen er blindpreget på omslaget, noe som i tillegg til å heve selve papiret også hever kvalitetsfølelsen av magasinet.

Knutsen OAS Shipping er et privateid rederi lokalisert i Haugesund. Med shippingvirksomhet på og nær mange av verdenshavene, har magasinet Knut’n vært en viktig kommunikasjonsplattform for rederiet, både internt og eksternt i 20 år .

⭐️🎉 PS! Knutsen OAS Shippings internmagasin ble tildelt gull i kategorien «Redaksjonell design» under reklame- og designkonkurransen Gullsild i april 2019.

Team

Bjørn Andreas Maruseth

Designer

+47 907 91 663

Harald Martel Bersaas

Tekstforfatter

+47 952 04 414

Marte Johansen

Digital produsent

+47 991 68 930

Andre prosjekter