Oppgaven

I Kvinesdal vest i Agder skal Kvina Energy bygge hydrogenfabrikk. Med direkte tilgang på strøm og overskuddsvann fra nærliggende kraftverk kan de produsere hydrogen og ammoniakk, viktige ressurser for skip, fly, og biler som vil skifte fra fossile til fornybare energikilder.

Hvordan skaper vi en identitet som formidler det grønne aspektet, den unike, sentrale lokasjonen, og tankene om en bærekraftig fremtid?

Løsningen

Hydrogen og ammoniakk er fleksible energikilder, både bokstavelig talt og i overført betydning. Konseptet vårt bygger på forandring: hovedelementet er en omskiftelig form som stadig varierer i omfang.

Selve logosymbolet – K for Kvina og Kvinesdal – hinter både til den fysiske plasseringen av fabrikken, og der vi som fellesskap befinner oss nå: i et strategisk viktig veiskille.