Skrevet av: Simone Pedersen, intern i Tada våren 2023

Hva er en markedsplan?

En markedsplan beskriver hvordan du planlegger og markedsfører bedriften, tjenestene eller produktet ditt. Markedsplanen kan ansees som samlingspunktet for all aktiviteten du utfører i din markedsføring.

Hvorfor lage en markedsplan? 

Formålet med en markedsplan er å sikre at dine markedsføringsaktiviteter er gjennomtenkte og implementeres på den riktig måten, til riktig tid. Planen gir mer struktur i markedsføringsarbeidet til din bedrift og dere øker dermed sjansene for å bli mer relevant for målgruppen deres. Samtidig som du øker kjennskapen og kunnskapen om deres egne produkter, blir dere også mer obs på konkurrentenes styrker og svakheter.

Tips #1: List opp målet deres

Mål hjelper deg å drive virksomheten din fremover. Hvis du ikke kjenner målene dine, blir det imidlertid vanskelig å vite om dere lykkes med markedsføringsarbeidet eller ei. Tenk derfor SMART:

 • Spesifikk
 • Målbar (KPI)
 • Attraktivt
 • Realistisk
 • Tidsbestemt

Tips #2: Gjør research

Det er viktig å gjøre research. Du må kjenne virksomheten din og kjenne konkurrentene dine. Din research skal bl.a. ha fokus på følgende:

 • Markedsanalyse: Forstå markedet og hva behovene er.
 • Konkurrentanalyse: Kjenn konkurrentene dine, hva er deres mål? Hvilke markedsandeler er de ute etter? Hvordan skiller produktene deres seg ut?
 • SWOT: Identifisere dine styrker, svakheter, muligheter og trusler som er relevante for markedsføringsstrategien din.
 • Kjøperpersona: Identifiser målgruppen og gruppens kjennetegn. Du må lære å forstå kunden.
 • Kundens kjøpssykluser: Oppmerksomhet, omtanke, kjøp. 

Punktene kan hjelpe deg med å legge føringer for markedsføringsstrategien din. Det er viktig å være forberedt på hvilke hindringer som ev. kan dukke opp og hvilke muligheter du kan utnytte. 

Tips #3: Kjenn produktet ditt

Markedsplanen din bør inneholde en grundig produktbeskrivelse som er attraktiv for kundene.

 • Hva gjør produktene spesielle?
 • Hvordan kan du utnytte ev. fordeler for å tiltrekke flere kunder? 

Definer din USP (Unique Selling Point), som er det som gjør produktet ditt unikt. Hva tilbyr du som konkurrentene ikke gjør?

Tips #4: Distribusjonsplan

Markedsplanen din bør også inneholde en distribusjonsplan. Hvordan vil du distribuere markedsføringsbudskapene dine, og hvilke kanaler skal du bruke?

Tips #5: Budsjett

Du trenger et markedsføringsbudsjett, som forteller deg hvor mye du kan bruke på markedsføringen din. Det er viktig å bygge fleksibilitet inn i budsjettet og markedsplanen.  

Vær derfor obs på potensiell risiko på forhånd, og vær oppmerksom på potensielle endringer i markedet, så du heller kan gripe mulighetene om de dukker opp.

Not Just a Plan, It’s a Process

Det som gjør en markedsplan god er selve gjennomføringen – at den fører til at kundene tar beslutninger som er positive for din virksomhet. Utarbeid markedsplanen, planlegg gjennomføringen og gjennomgå markedsplanen regelmessig. Revider etter behov og utfør på nytt.