Tada åpner Stord-kontor: 17. august åpner vi nytt kontor i Kunnskapshuset på Stord. Avdelingen skal drives av de dyktige stordabuene Anne Lillebø Gjerstad og nyansatte Ingrid Rommetveit. Ta turen innom lokalet som vil være fylt til taket av kreativ skaperglede.

Les mer om vår nyetablering både i Haugesunds Avis, Sunnhordland og i en lengre sak her på våre egne nettsider.