Alle skal inkluderes i samfunnet, også digitalt. Derfor har UU-tilsynet utformet retningslinjer som gjelder for alle nettsider som tilhører offentlige virksomheter. Dette er retningslinjer som trer i kraft allerede 1. februar 2023.

Tilhører din virksomhet offentlig sektor? Trykk her for å lese hvilke tiltak du må gjøre!