Data – forarbeid

Oppgaveforståelse er alltid førsteprioritet. Hva er egentlig utfordringen her? Hvordan fungerer den aktuelle bransjen? For å finne ut om vi kan gjøre ting bedre, må vi vite hva som er gjort før.

Jo bedre rådata vi har, jo bedre informasjon kan vi hente ut. Og den beste kilden til data er ofte samtaler med kunden selv. Vi ser på det som vårt ansvar å hente ut en god brif.

Aha – idéarbeid

Før vi starter selve produksjonen, liker vi å finne en overordnet retning. En slags knagg å henge arbeidet på, en rød tråd som kan sy sammen budskapet til noe helhetlig.

Det kan være en designretning, en tone of voice, et utradisjonelt kanalvalg eller noe helt annet kreativt snacks. Vi skreddersyr et team til hvert oppdrag, og i de første idémyldringene leter teamet etter sånne aha-øyeblikk.

Tada – ferdig arbeid

Grundig forarbeid og vellykket idéarbeid, gir oss gode forutsetninger når vi tar vi fatt produksjonen. Den kan være kort og rett fram, eller flere måneder lang og bestå av nye runder med research og hodekløing. Eller noe midt imellom. Men den skal alltid resultere i fenomenet vi har hentet navnet vårt fra.

«Tada!» er et utrop vi sjelden bruker eksplisitt. Vi ser på det mer som en slags intern fanfare som akkompagnerer avdukingen av noe vi er stolte av. Og vi er ikke ferdige før vi er stolte av det vi har laget. «Tada, se her!».

Utførelse

Innenfor disse rammene er det plass til hele verden, tenker du kanskje? Vi er enige. Våre arbeider kommer i så mange ulike utførelser, at prosessen ikke kan være mer skrevet i stein enn dette – data, aha, Tada!

Når vi skaper verdier for våre kunder, enten gjennom følelsesmessige bånd mellom dem og kundene, smarte strategier som åpner nye dører, nettsider som ranker høyt og selger fort, internkampanjer som styrker lagfølelsen eller en lekker grafisk profil som gir hele bedriften ny giv – da har vi utført jobben vår.

Oppsummert

Vår strategiske tilnærming går kort og godt ut på å utfordre status quo i alle bransjer vi arbeider med. Vi avdekker kundens sannheter slik at vi kan bygge homogene digitale og fysiske løsninger. For å bygge en følelsesmessig forbindelse mellom merkevarer og mennesker fokuserer vi alltid mest på idé og design.

Alltid på utkikk etter ny kompetanse til Tada

Hvorfor jobbe i Tada? Fordi du vil bryne deg på faglige utfordringer i et av Vestlandets mest spennende, kreative reklamebyråer.

Du vil bli med på nyskapende satsninger med ambisiøse kunder, og bli en del av et byrå bestående av dyktige og engasjerte med­arbeidere som brenner for resultater og verdiskapning. Du ønsker gode lønnsbetingelser og velferdsordninger, men kanskje viktigst av alt; du vil ha et helt kobbel av særdeles hyggelige kollegaer.

Send gjerne en e-post til hei@tada.no med noen ord og gjerne en CV.

Gå til ledige stillinger