La oss ta markedsføringen din til nye høyder

Vi elsker å forme effektiv og målrettet kommunikasjon slik at våre oppdragsgivere får grunner til å feire. Kombinasjonen kreativitet, innsikt, strategi og teknologi gir verdiskapende markedsføring for våre lokale, nasjonale og internasjonale kunder.

Kampanjen «Irriterende karakterer» for AOF

Reklame

Når var forrige gang du engasjerte deg i noe du ikke er interessert i?

«Reklame» kommer av det latinske ordet reclamare, som betyr «rope til». Hardt oversatt betyr altså reklame dét å rope. Men hva, hvor og hvordan skal du rope for å vekke interesse hos dine målgrupper?

Målgruppe. Mottaker. Forbrukerne. Kall dem hva du vil, men i bunn og grunn er de alle det samme – mennesker. Med behov, ønsker og interesser. For å produsere innhold og vinklinger til medier, kanaler, flater og platt­former, slik at vi treffer med reklamen vi lager for din merkevare eller ditt produkt, behøver vi hoved­sakelig bare én ting: innsikt.

Denne innsikten er det avsenderen av reklamen som sitter på – dere, våre kunder. Dialog med kundene er derfor vår portal til å skape effektiv, mål­rettet og verdi­skapende reklame. Tid­krevende? Nope. Nødvendig? Yes!

Selvtillit, erfaring, faglig kunnskap, bredde og ferdig­heter samt klok, taktisk og kreativ tenkning er våre verktøy som gjør at din reklame begeistrer og blir interresant.

Nettsider for hotellfamilien De Bergenske – Debergenske.no

Digital

Digital kommunikasjon er verdi­­skapende og effektiv ved god og balansert kombinasjon av teknologi, strategi og kreativitet.

Hos Tada får du digitale tjenester og løsninger utarbeidet av spesialister innen digital markeds­føring – teknologi utnyttet av våre utviklere, strategi utarbeidet av våre rådgivere og analytikere og kreativitet servert fra våre kreatører.

Vi leverer digitale tjenester og løsninger som:

Digital markedsføring er resultat- og data­drevet arbeid. Sporing av kunders reise gjennom kjøps­prosessen gir oss innsikt som gjør markeds­føringen effektiv og profi­tabel. Vi vet hvor, når, hvorfor og hva kunden leter etter, og hvor det er best å nå dem med ditt budskap.

Hvordan skal trafikken inn på nett­stedet ditt økes? Hvordan skal selgerne dine få varmere leads eller gjøre at kundene kjøper mer når de er i nett­butikken din? Dette er spørsmål vi jobber med og løser hver eneste dag for å skape mer­verdi for våre kunder og deres merkevare.

Hovedplakat for Den norske filmfestivalen i Haugesund 2018 og 2019

Design

Et av de viktigste virke­midlene du bruker når du skal bygge en merke­vare eller selge et produkt er visuell identitet. Med godt for­arbeid, research og analyse vil du ende opp med et design som er med på å nå de målene du har satt deg.

Hvem, hva og hvorfor – vet vi hvem vi prater til, hvorfor det skal kommuniseres og hva vi skal kommunisere, er det en god start for å lage design som er tilpasset både mål­gruppe og budskap.

Designet av et produkt, eller måten reklame­materiell er designet, er avgjørende faktorer for å få kundens oppmerksomhet og til syvende og sist få kunden til å gjøre en handling, som å kjøpe et produkt.

Design er også et strategisk viktig virke­middel eksternt og internt i din egen virksomhet. En sterk visuell identitet bygger intern stolthet og gjør at de ansatte føler tilhørighet til designet de fronter.

Tada har lang erfaring med både digital- og analog design, både til små og store prosjekter. Dette kan være alt fra enkle annonser til små og store nettsider, SoMe, reklame­filmer, kampanjer og bøker.

  • Identitetsdesign: visuelle identiteter / profil­programmer, kommunikasjons­konsepter, identitets­konsepter, identitets­utvikling, info­grafikk, profilhåndbok, plakater
  • Retail: paknings­design, produkt­utvikling, merke­arkitektur
  • Digital design: web- og mobil­design, digitale touch­points, interaktive løsninger, sosiale medier
  • Servicedesign / Branded Environments: under utvikling
  • Stands, kampanjer, digitalt- og trykkdesign
Redesign av magasinet Knut'n for Knutsen OAS Shipping

Kommunikasjon

Man bruker oftest kommunikasjon for å oppnå et mål. Skal du kommunisere, er det fordi du ønsker å overføre eller utveksle informasjon eller kunnskap til en bestemt målgruppe. Gjerne for å utløse en aksjon.

For å legge den mest optimale strategien for å kommunisere et budskap på best mulig måte, må vi forstå oppdragsgivers virksomhet og skaffe oss innsikt i virksomhetens målgruppe(r). Oppgaven til våre oppdragsgivere er å gi oss nettopp denne innsikten.

Virkemiddelet du benytter for å kommunisere har mye å si for hvor mye du klarer å nå helt frem til målgruppene dine. Det er ikke snakk om å flashe seg mest mulig, men budskapet ditt treffer sterkest hos mottaker om det kommer fra flere hold på samme tid.

Tidligere var annonser i lokalpresse det foretrukne kommunikasjonsvirkemiddelet. Men det var før.

Sosiale medier, digital markedsføring, film, displayannonser og PR. Verktøyene vi i dag tar i bruk for å kommunisere er av en helt annen (digital) verden.

Kommunikasjonsvirkemidler og -løsninger fra Tada skal overraske, begeistre og gjerne være noe kunden ikke hadde forestilt seg på forhånd.