For å få flere unge til å søke maritim utdanning, fikk vi Folle til å snakke ned til ungdommen. Det liker de.

Vi har laget to kampanjer for Maritim Karriere og Maritim Opplæring, og i den nyeste svarer Erik Follestad på konkrete kommentarer vi fikk i løpet av fjorårets kampanje.

Sammen med tryllekunstnerne i Spindel Film hostet vi opp 11 nye Folle-filmer, pluss et båtlass forhåndsinnspilte svar fra hovedpersonen selv.

Poenget med svar-filmene var å engasjere målgruppen enda mer, og vi brukte dem aktivt på TikTok der de ga kampanjen oppdrift i periodene mellom hovedfilmene.