Vi har bistått med innredningstips til Maritime CleanTechs nye kontorlokaler på Stord. Som valg av farger, laget folie og kommet med ideer rundt innredning, som å lage logoen av marin forsøpling.

Maritime CleanTech - logodesign
Maritime CleanTech - logodesign
Maritime CleanTech - logodesign
Maritime CleanTech - logo på kontoret

Plasten som logoen er laget av stammer fra fiskeri- og oppdrettsnæringen, en sektor Maritime CleanTech arbeider særs aktivt i og med. For å skjære ut logoelementene fikk vi kyndig og god hjelp fra Norwegian Trash – et designdrevet prosjekt som gir nytt liv til søppel ved bruk av design.

Logoen som nå pryder lokalene består blant annet av plastrør fra fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Maritime CleanTech - rør