Å skape organisk trafikk og synlighet fra søkemotorer er ingen «quick fix». Søkemotoroptimalisering (SEO) er imidlertid ett av mange felt innen digital markedsføring verdt å fokusere på.

Gjennom kontinuerlig optimalisering av nettsider, sosiale medier og innhold, bygger man ekspertise, troverdighet og tillit mellom kundene og merkevaren. Mens vi har begreper som on og off-page, teknisk SEO, UX, konverteringsoptimalisering m.m., kan søkemotoroptimalisering (SEO) nærmest anses som et eget fagfelt.

Tada har god kunnskap og lang erfaring med SEO. Dette har stor nytteverdi for flere av våre mange lokale og nasjonale kunder. Som f.eks. urbanhus.no, som har opplevd en enorm vekst i organisk trafikk, som igjen resulterer i konverteringer og kostnadseffektiv markedsføring.

SEO for Urbanhus
Detaljrik eneboligen fra Urbanhus på Nesttun, sør i Bergen kommune.

Gjennom god URL-struktur, et godt sitemap, unike søkbare nøkkelord og godt innhold, har Urbanhus gått forbi mange av sine konkurrenter hva gjelder synlighet hos søkemotorene, også kalt SERP (Search engine result page).

Etter at vi i Tada startet å arbeide grundig med SEO på nettsidene til Urbanhus, har den moderne boligbyggeren opplevd følgende organiske resultater:

  • 61 % økning i organisk trafikk
  • 59 % økning i nye brukere
  • 64 % økning i antall økter
  • 4 % økning i besøkte sider per økt
  • 13 % økning i snitt tid per bruker
SEO for Urbanhus

Lenkebygging internt og eksternt er muligens ett av de viktigste grepene man kan gjøre. Én link fra relevant aktør er viktigere enn ti linker fra urelevante aktører.

Samtidig som backend-informasjon som metabeskrivelser og semantikk i overskrifter spiller en viktig rolle, har «People Ask» hos Google blitt en stor del av brukernes søkemønster. Med over 3 milliarder søk daglig er det viktig for en hver bedrift å være til stede i dette området på siden over søkeresultater.

Hvordan kan du få nettsiden til din virksomhet til å havne under «People Ask»?  Tada vet 😉

Kontakt vår SEO-general Daniel Karlsen dersom dette kan være aktuelt og nødvendig for din bedrift!

📱 : 466 36 463
✉️ : daniel.karlsen@tada.no