Som følge av nye nasjonale regler måtte det som tidligere var kjent som Haugaland Kraft Nett skifte navn og omprofileres. Dette for å skille seg tydelig fra Haugaland Kraft Energi i sin kommunikasjon og identitet.

Det nye navnet ble Fagne AS, hvor dets profil og visuelle identitet ble utformet av Nonspace®. TADA fikk oppdraget med å designe og utvikle Fagnes nye nettsider.

Nye Fagne.no skulle inneholde svært mye innhold og informasjon. Dette krevde en innholdsstruktur hvor brukeropplevelse og -forståelse var hovedfokus.

Brukergruppen var bred og differensiert, fra 18 til 100 år, og fra kunde til entreprenører og installatører.

Brorparten av vårt arbeid i dette prosjektet ble derfor forprosjektet og planleggingen av innholdsstrukturen og brukerflyten på de nye nettsidene hvor innholdet skulle få hovedfokus og designet holdes enkelt og rent.

Fagne - nettside

Se de nye nettsidene på Fagne.no