Gassco ønsket å oppdatere og modernisere sin grafiske profil for å ivareta og styrke sin merkevare og sitt omdømme.

Den grafiske profilen til Gassco er laget med fokus på selskapets verdier og kjernevirksomhet. Samtidig har vi vektlagt å balansere det moderne med et formelt og troverdig grafisk uttrykk – et uttrykk som bygger stolthet internt og hvor de ansatte føler at «dette er oss», dette er Gassco.

Gassco - grafisk profil