For å styrke sin ledende posisjonen innen grønne og fremtidsrettede maritime fremdriftssystemer, og som følge av endring i eierskap, skulle Westcon Power & Automation omprofileres til SEAM.

Med omprofileringen til SEAM sies det bon voyage til Westcon Power & Automation og til ineffektive og forurensende maritime fremdriftssystemer.

SEAM - logo
SEAM - Logo 2
SEAM - Nettsted
SEAM - menneskene
SEAM - typografi
SEAM - board
SEAM - carbon voyage