Oppgaven

For å styrke sin ledende posisjonen innen grønne og fremtidsrettede maritime fremdriftssystemer, og som følge av endring i eierskap, skulle Westcon Power & Automation omprofileres til SEAM.

Løsningen

I løpet av en intensiv, utfordrende og givende periode på 6 uker leverte vi i Tada en hel rekke ulike arbeider til omprofileringen.

Bon Voyage

Med omprofileringen til SEAM sies det bon voyage til Westcon Power & Automation og til ineffektive og forurensende maritime fremdriftssystemer. Dette er arbeid som etterfølger den nylig annonserte transaksjonen hvor Longship Fund II kjøpte selskapet fra Westcon Group.

SEAM skal være en ledende leverandør av hybride og helelektriske fremdriftssystemer og automatiserte løsninger til maritim sektor. Selskapet er også i førersetet for utviklingen av fremdriftssystemer med hydrogen som energibærer. 

Med sine røtter i den maritime terminologien vil SEAM sømløst redusere utslipp, kostnader og integrere hybridsystemer i fartøy. 

Vår leveranse

Med vårt omprofileringsarbeid har vi i Tada levert:

 • Logo og visuell identitet
 • Konsepttekster
 • Eksporter og presentasjoner
 • Nettsted
 • Annonser
 • Reklamefilm (i godt samarbeid med Vincent Hansen)

Om SEAM:

 • En ledende tilbyder av hybrid- og helelektriske fremdriftssystemer og automatiserte løsninger til maritime sektor.
 • Tilbyr komplette elektriske og automatiserte systemer for nybygg og ombygninger, i tillegg til et bredde av produkter og tjenester til maritime, offshore og landbasert industri
 • Den omfattende porteføljen av produkter strekker seg fra fullstendige kraft og automasjonssystemer til enkeltstående produkter og konsepter for maskintrygghet, vedlikehold og energieffektiviserende forbedringer.
 • Selskapet er i forkant av utviklingen av fremdriftssystemer med hydrogen som energibærer og har sine egne utviklings- og testfasiliteter på Karmøy i Rogaland.
 • SEAM ble etablert i Norge i 1988 som en fortsettelse av ABB Marine, og var senere kjøpt av Westcon Group. I mars 2021 kjøpte Longship Fund II 100 prosent av aksjene fra Westcon Group.

Se flere av våre arbeider!

Ønsker din bedrift lignende løsninger fra Tada, kontakter du Gunhild 👇🏼