Kommunal kommunikasjon kan være utrolig spennende. Så i kampanjene og konseptene for fremoverlente Haugesund Kommune har vi gitt dem en lettere og mer leken tone enn kommuner flest omgir seg med, fordi kommunikasjon må først legges merke til før den kan bli forstått.

Nabolag for nabolag

Dette konseptet forteller om hvordan en by lages. Hvordan nabolag lages – som trives sammen, som er trygge, der mennesker kan bo, jobbe, traske, skape og leke sammen. For å lage en by starter du med et nabolag av mennesker. Så lager du ett til. Og enda ett. Skal kommunen grave i en gate, samarbeider de med andre som trenger å legge kabler og rør samtidig. Slik bygger vi en by i lag, nabolag for nabolag.

Haug. kommune - Nabolag for nabolag

Gå til skolen-kampanje

Skoleveien er en kilde til læring og nysgjerrighet. Haugesund kommune vil at små oppdagere skal gå til skolen og fri fantasien, noe denne kampanjen bidrar til.

Sykepleierkampanje

Sykepleiere gjør så mye. De fortjener mer. Det er det enkle budskapet fra Haugesund kommune i denne kampanjen. Ulike insentiver og oppmerksomhet skal bidra til at sykepleiere søker jobb i kommunen, og blir der.

Haug. kommune - Sykepleierkampanje
Haug. kommune - Sykepleierkampanje

Hekk-Anne

Hekk-Anne digger hagearbeid, er ærlig, hjelpsom og streng på en hyggelig måte. Hun øser av sin kunnskap for å få folk til å klippe hekkene sine. Slik reduserer Haugesund kommune sammen med Hekk-Anne risikoen ved å ferdes på og ved kommunens veier – både for små og store, folk og biler.

Tilbake til røttene

Haugesund kommune har fjernet en skog av sitkagran, en tresort som ikke hører hjemme her. Når skogen nå vokser frem igjen, er det løvtrær som osp, bjørk, bøk og rogn som spretter opp. De tynner og rydder jevnlig, og etterhvert blir dette området hjem for hundretusenvis av planter, insekter og dyr.

Gjennom rammen kan folk selv følge prosessen minutt for minutt, dog: De må smøre seg med tålmodighet. Naturen jobber i sitt eget tempo.

Da koronaen kom til Haugesund