I Kvinesdal vest i Agder skal det bygges hydrogenfabrikk med direkte tilgang på strøm og overskuddsvann fra nærliggende vannkraftverk. Kunne vi skape en identitet som formidler det grønne aspektet, den sentrale lokasjonen og tankene om en bærekraftig fremtid, spurte de?

Ja, sa vi. Konseptet vårt til Kvina Energy baserer seg på stadig forandring, og logosymbolet er et veiskille. I det veiskillet befinner både den fysiske fabrikken seg, og verden for øvrig.

Se nye kvinaenergy.no