Etter å ha kjøpt opp tre spennende firma for å styrke sin posisjon i markedet, trengte Reach hjelp med å forme en ny helhetlig merkevarestrategi. 

Vi utarbeidet ny merkevarestrategi for Reach Subsea, som blant annet inneholdt ny visjon, nye verdier og nye kundeløfter. Deretter planla vi en komplisert struktur for en relativt stor nettside. Med fokus på å skape en spennende nettside med god informasjonsflyt, var kundens ønske å kategorisert presentere alle tjenestene de tilbyr.

Besøk de
nye nettsidene
til Reach Subsea

Oppdatert profil

Reach er en spennende og fremoverlent kunde som vi samarbeider tett med og bistår hele året rundt faste og løpende oppgaver og aktiviteter.

Arbeid vi nylig har utført:

  • Ny merkevarestrategi
  • Ny nettside
  • Alt profilarbeid
  • All profilering, som klær, penner etc. 
  • Kampanjearbeid med fokus HMS og helse.
  • Forskjellige rapporter, som 4 kvartalsrapporter per år, bærekraftsrapporter og etiske retningslinjer. 
Profilartikler
Reach Subsea - profil