Smedasundet 1

Oppgaven

Odd Hansen skulle lansere sitt største boligprosjekt noensinne. Gigantiske Smeda­sundet 1 med sine 150 leilig­­heter fordelt på 7 bygge­­trinn. Prosjektet er unikt på flere måter, som for eksempel det at beboerne her får et opp­varmet uten­dørs svømme­­basseng med til­hørende arkitekt­­tegnet garde­robe­­anlegg. I et mylder av konkurrerende boligprosjekter var det ønskelig å lage et bolig­­prospektet som skulle være av det unike slaget.

Løsningen

Sammen­­lignet med vanlige bolig­­prospekter ble produksjons­­prosessen og selve prospektet en på­­kostet sak. Samtidig er Odd Hansen av kunde­­typen hands-on og har som alltid vært en drøm å arbeide sammen med. De stolte på vår kompe­tanse og ga oss nærmest frie tøyler, og er som oss stor­­fornøyde med det endelige resultatet.

Smedasundet 1 er et bolig­prosjekt utenom det vanlige som fortjener et bolig­prospekt utenom det vanlige. Prosjektet ligger langs Karm­­sundet, like vest for Kiwi Sal­hus­­vegen. Smeda­sundet 1 er et unikt bolig­­prosjekt på flere måter, som for eksempel det at beboerne her får et opp­varmet uten­dørs svømme­­basseng med til­hørende arkitekt­­tegnet garde­robe­­anlegg.

200 interessenter møtte på boligprosjektets første salgsmøte og 17 av leilighetene ble solgt allerede det første døgnet. 

  • Prospektet for Smedasundet 1 har lang leve­tid, samtidig som det skredder­­sys for hvert enkelt av alle de 7 ulike bygge­­trinnene, med et inn­hold som både kan bygges ut og erstattes.
  • Prospektet for Smeda­sundet 1 er designet som en egen kasse
  • Inne­holder fem booklets/hefter med inspira­sjon, fakta og for­­lokkende visu­aliseringer i form av 3D-tegninger og foto
  • Prospektet er krydret med gull­­folie og har ut­skåret fot­av­trykk/bygnings­kropp på forside, med farget papir bak som illu­strerer de 7 bygge­­trinnene
  • Plantegningene er trykket på løse kort som kan skiftes ut ved bruk rundt hvert enkelt byggetrinn
  • Prospektet inneholder også et stort område­kart
  • Prospektet er trykket av våre fleksible og fag­lig dyktige venner hos HBO

🏆🎉 Prospektet ble tildelt Gull i kategorien Grafisk design, print under Sterk Reklame 2018 og vant beste grafiske design under Gullsild 2018.

Se flere av våre arbeider

Ønsker din bedrift lignende løsning fra Tada, kontakter du Gunhild 👇🏼