Hei Stord! 👋🏼

Me heiter Tada. Me er eit reklamebyrå med hovudadresse i Haugesund, og ei avdeling i Kunnskapshuset på Stord. Denne avdelinga har no fire ansatte, og er fylt til taket av kreativ skaparglede. Med resten av Tada i ryggen byr me på alle formar for reklame- og kommunikasjonstenester til ambisiøse verksemder i alle formar og storleikar.

Bokmål

Tada åpner Stord-kontor

Kva er Tada?

Tada er eit kreativt fullservice reklamebyrå beståande av 26 dedikerte designarar, AD’ar, rådgjevarar, webutviklarar, tekstforfattarar, illustratørar og prosjektleiarar, med hovudsete i Haugesund og kundar over heile Noreg. For desse kundane skapar me effektiv kommunikasjon og grunnar til å feira. Me jobbar aller best med ambisiøse mål og eit smil om munnen, med beina godt planta på jorda og med målet høgt der oppe.

Me er eit ganske stort, lite reklamebyrå, og me er i eigne augo utfordrarane frå vest. Resultat og vekst for våre kundar er motivasjonen vår. Og den motivasjonen er krutsterk.

Vi er tada

Forventningane dine triggar oss

Som reklamebyrå vert det stilt høge krav til oss som tenesteleverandør innan marknadsføring og kommunikasjon, på det som gjeld fysiske og digitale løysingar. Ingen kundar eller arbeidsdagar er like. Og det er nettopp ulikskapen, variasjonen og kundene sine behov og forventningar som triggar engasjementet vårt, kunnskapen vår og kreativiteten. Det er difor me elskar å arbeida i Tada.

Me teiknar opp slagkraftige strategiar, me forbetrar og optimaliserer det meste av digital trafikk. Konseptutvikling, innovasjon og nytenking er også ein viktig del av DNA-et vårt.

Me lagar logoar og visuelle profilprogram. Me designer, programmerer gigantiske og enkle nettsider og nettbutikkar, for så å fylla dei med engasjerande og seljande innhald. Me lagar kampanjar, reklamefilmer og magasin. Me lagar friske stunt for å fremja kundene sine tenester, produkt og merkevarer slik at dei oppnår gode resultat og returnerer til Tada neste gang dei skal kommunisere med sine målgrupper for å få effekt og skapa nye gode resultat.

I Tada klekkjer me ut idear og utarbeidar løysingar for store og små aktørar. Og på vår avdeling på Stord får me vonleg besøk av deg og dine ønskje. 

Nysgjerrig på oss?   Kik på kva me tilbyr dei fine kundane våre

Stordabuar med "heimekontor"

På Stord-kontoret vårt vil du møta våre to dyktige og dedikerte designarar og stordabuar, Ingrid Rommetveit og Anne Lillebø Gjerstad. Begge er født og oppvaksen på øya, og har vore veninner sidan dei møttest på barneskulen. Saman utdanna dei seg på Westerdals i Oslo, der Ingrid sidan 2015 har drive design- og kommunikasjonsbyrået Paraply, før me i sommar hadde gleda av å tilsetja henne i Tada.

Anne har på si side arbeida i Tada sidan Ålesund brann. Og med resten av byrået i ryggen, skal Ingrid og Anne tilby sterke kommunikasjonsløysingar for ein spennande region.

Sjå arbeid me har levert til andre kundar

Klar for ein prat med oss?

Treng verksemda di ny visuell profil eller nye seljande nettsider? Har du ein idé som berre må realiserast? Bør de få på plass ein kampanje slik at salet av produktet dykkar skyt fart på seinsommaren?

Stikk innom Anne, Ingrid, Mari og Calle på Kunnskapshuset. Send oss ein mail. Ring. Besøk tada.no eller våre Facebook-sider. Kontakt oss på Instagram, eller skyt oss ein melding i skjemaet under.

Anne Lillebø Gjerstad

+47 907 43 578

Ingrid Rommetveit

+47 971 90 214

Mari Pedersen Totland

+47 416 55 258

Calle Gundersen

+47 960 00 334